Tjenester

Jeg tilbyr utredning og behandling av lette til moderat alvorlige psykiske lidelser og forstyrrelser.
 

Psykoterapi ved søvnforstyrrelser kan være et effektivt og ofte bedre alternativ til medikamentell behandling.

Jeg kan også tilby samtaler ved ulike former for livskriser, akutte kriser, samt ved stress og belastning i hverdagen.

En stor del av min praksis er rettspsykiatrisk sakkyndighet i straffesaker og i ulike sivile saker

Andre oppdrag, som for eksempel utarbeidelse av helseattest eller psykolograpport, etter nærmere avtale.

All utredning og behandling gjøres etter gjeldende faglige og etiske retninglinjer.