Priser & Vilkår

Pris:
Pris per time ved egenbetaling er kr. 1.050,- 

For utredninger, veiledning og sakkyndighet avtales pris nærmere.

 

Pris etter nærmere avtale dersom behandlingen dekkes av arbeidsgiver eller forsikring.
 

Henvisning:
Du trenger ikke henvisning fra lege og kan kontakte meg direkte for avtale.

Avbestilling:
Dersom timen ikke avbestilles innen 24 timer før avtalt tid vil timen faktureres i sin helhet. Du kan betale med kort, kontanter eller faktura og dette gjøres i egen automat i 2. etasje.

Jus og etikk:
Ved kontakt med psykolog, som i Norge er en beskyttet tittel for autorisert helsepersonell, gjelder lover for taushetsplikt, fagutførelse og journalføring. Jeg er medlem av Norsk Psykologforening og er underlagt etiske prisipper for psykologer.

Annen informasjon:
Utredning og behandling i min privatpraksis dekkes ikke av folketrygden og må betales av den enkelte klient. Dersom du har helseforsikring, evt. via arbeidsgiver, bør du sjekke om denne dekker behandling hos privatpraktiserende psykolog.

All kontakt med meg journalføres i elektronisk pasientjournal og er underlagt taushetsplikt for helsepersonell.
Se Norsk psykologforening eller Helsetilsynet for utfyllende informasjon.

HP-nummer: 9102035